Καλλιτεχνικά προγράμματα

 

Με εργαλείο το παιχνίδι μέσω του θεάτρου, σκοπός του καλλιτεχνικού προγράμματος «Θέατρο και Παιχνίδι» είναι τα παιδιά να αναπτύξουν μια υγιή αυτοαντίληψη, να κοινωνικοποιηθούν και να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε δραστηριότητες, να αποκτήσουν δεξιότητες και μέσα από αυτές να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Έτσι, έρχονται σε επαφή με τις συναισθηματικές τους ανάγκες και μαθαίνουν σιγά – σιγά την αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου.

 

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα «Μουσική και Κίνηση» μπορεί να έχει διάρκεια 4 ή 9 μήνες και στοχεύει στην καλύτερη κοινωνικοποίηση των παιδιών, χρησιμοποιώντας σαν εργαλεία συνδυασμένες τέχνες από διαφορετικά πεδία. Το παιχνίδι μέσω της μουσικής και του χορού λειτουργεί θετικά στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, την προσαρμοστικότητα στην ομάδα και την καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης. Μέσα από τους ήχους, τη φωνή, την κίνηση και το τραγούδι τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται δημιουργικά, να συγκεντρώνονται και να συνεργάζονται.