Μουσικές & Μουσικοθεραπευτικές Επισκέψεις σε δωμάτια

Οι Άγγελοι της Χαράς επισκέπτονται με χαμόγελα, αυτοσχεδιασμούς και τραγούδια  

Οι Άγγελοι της Χαράς επισκέπτονται με χαμόγελα, αυτοσχεδιασμούς και τραγούδια τα