Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε ως εθελοντής - καλλιτέχνης στους Αγγέλους, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την παρακάτω φόρμα.