Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε εθελοντής και να παρέχετε τις υπηρεσίες, τον χρόνο ή τις γνώσεις σας στο έργο των Αγγέλων, παρακαλώ να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την παρακάτω φόρμα.