Συγγενής ηλικιωμένου στη Μ.Φ.Η. “Άγιος Γεώργιος”

Συγγενής ηλικιωμένου στη Μ.Φ.Η. “Άγιος Γεώργιος”
8 Οκτ 2016

Μαρτυρία από συγγενή ηλικιωμένου στη Μ.Φ.Η. “Άγιος Γεώργιος” στη Γλυφάδα.