Οι «Αγγελοι της Χαράς» στην «Athens Voice»

Οι «Αγγελοι της Χαράς» στην «Athens Voice»
15 Mar 2015

Οι «Άγγελοι της Χαράς» φιλοξενήθηκαν στις σελίδες της εφημερίδας «Athens Voice».