Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Νοέμβριος 2023

 

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:
1. Να διασφαλιστεί ότι κατανοείτε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε, τα χρησιμοποιούμεκαι τα κοινοποιούμε.
2. Να εξηγήσει με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας, ώστε να έχετε μια εξαιρετική εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε τον παρόντα Διαδικτυακό Ιστότοπο και
3. Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και πώς προστατεύουμε το ιδιωτικό σας απόρρητο.
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Άγγελοι της Χαράς», εφ’ εξής «η Εταιρεία», συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 και του Ν. 4624/2019 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία στο πλαίσιο της παροχής προϊόντων, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.
Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η:

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Άγγελοι της Χαράς», Μιχαλακοπούλου 125, Αθήνα 11527

Η Εταιρεία γνωρίζει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα»), ο απόρρητος χαρακτήρας τους, και ο εμπιστευτικός χειρισμός τους αποτελεί μεγάλη ανησυχία των πελατών της και των χρηστών των διαδικτυακών υπηρεσιών και ιστοτόπων της. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει, επομένως, ότι ακριβώς οι ίδιες θεωρήσεις συνιστούν για την ίδια προτεραιότητα έναντι των εν λόγω προσώπων, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα τόσο της επιχειρηματικής της πολιτικής όσο και της δεοντολογίας της. Στην παρούσα Πολιτική αναφέρονται οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Εταιρεία και ο τρόπος με τον οποίο δύναται να τις επεξεργαστεί, καθώς επίσης και οι πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο Χρήστης των διαφόρων ιστοσελίδων ή ο αποδέκτης των υπηρεσιών της Εταιρείας μπορεί να προβεί σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την με οιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων ή δεδομένων. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αφορά σε πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία είναι ικανά να προσδιορίσουν και ταυτοποιήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Τέτοια δεδομένα μπορεί λ.χ. να αφορούν στην προσωπική ή την αντικειμενική σας κατάσταση, ιδίως δε το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή/και την ταχυδρομική διεύθυνσή σας. Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί (στο εξής: «επεξεργάζεται») τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, στο βαθμό που απαιτείται, για τη σύσταση, υλοποίηση ή καταγγελία μιας συμβατικής ή οιονεί συμβατικής σχέσης μαζί σας. Για παράδειγμα, μια τέτοια σχέση δημιουργείται εάν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο ή συμμετέχετε σε έρευνες, διαγωνισμούς, ή αν επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε πληροφορίες για εμάς και τα προϊόντα μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με σκοπό την ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων σας.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο:

α) δεδομένα συσκευής: ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή,
β) ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τοποθεσία του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IPaddress), πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser ή συναφείς πληροφορίες.
Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται για να ενημερωθούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα. Περιορίζουμε την συλλογή δεδομένων στα απολύτως απαραίτητα, έτσι ώστε να πετύχουμε την συμμόρφωση με την αρχή επεξεργασίας δεδομένων, που αφορά στην ελαχιστοποίηση επεξεργασίας των δεδομένων.

Δεδομένα που συλλέγουμε όταν ανοίγετε vimeo τα οποία σας αποστέλλουμε:

α) δεδομένα συσκευής: ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή,

β) ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τοποθεσία του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IPaddress), πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser ή συναφείς πληροφορίες.

γ) Επωνυμία/όνομα, e-mail, όνομα φορέα

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν δηλώνετε ότι επιθυμείτε να προσφέρετε ως καλλιτέχνης

α) δεδομένα συσκευής: ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή,
β) ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τοποθεσία του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IPaddress), πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser ή συναφείς πληροφορίες.
γ)
Όνομα
Επώνυμο
Έτος Γέννησης
Πόλη
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Ικανότητες/ταλέντο
Αν έχετε ξανακάνει εθελοντισμό και αν ναι, που

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν δηλώνετε ότι επιθυμείτε να προσφέρετε παρέχοντας υπηρεσίες

α) δεδομένα συσκευής: ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή,
β) ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τοποθεσία του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IPaddress), πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser ή συναφείς πληροφορίες.
γ)
Όνομα
Επώνυμο
Έτος Γέννησης
Πόλη
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Ικανότητες/ταλέντο
Αν έχετε ξανακάνει εθελοντισμό και αν ναι, που

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν συνεισφέρετε με χρηματική δωρεά

α) δεδομένα συσκευής: ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή,
β) ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τοποθεσία του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IPaddress), πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser ή συναφείς πληροφορίες.
γ) Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, αυτοπροσώπως κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία μας:

Όνομα
Επώνυμο
Ηλικία
Διεύθυνση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και νομική βάση

Μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου δίνεται στους Χρήστες η δυνατότητα να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες/προϊόντα της Εταιρείας. Η εκδήλωση αυτή γίνεται μέσω τις αποστολής από μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που έχουν αποστείλει οι Χρήστες/επισκέπτες για στατιστικούς λόγους καθώς και για την βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών της.

Συγκεκριμένα, οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι ακόλουθοι:

-Εξέταση του κατά πόσο δύναται να ενσωματωθεί στους Αγγέλους ο ενδιαφερόμενος για να προσφέρει ή να εργαστεί, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του και τις ανάγκες των Αγγέλων. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η εκτέλεση του Έργου των Αγγέλων.

-Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων των υποκειμένων και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.

-Αποστολή ευχαριστήριας/-ου επιστολής/e-mail αναφορικά με δωρεά που πραγματοποιήθηκε. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να ευχαριστεί όσους εθελοντικά προσφέρουν χρήματα για τη συνέχιση του έργου της Εταιρείας.

-Στατιστική ως προς τον τόπο προέλευσης του χρήστη και τη διάρκεια πλοήγησης. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η συγκατάθεση που έχει δοθεί από τον χρήστη κατά την εγγραφή του στον Διαδικτυακό Τόπο.

Επιπροσθέτως, εκτός από τους ανωτέρω λόγους επεξεργασίας, είναι δυνατή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας, στα πλαίσια που της επιτρέπεται λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματά σας.

Τα Δικαιώματά σας

• Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε
• Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή
• Δικαίωμα διαγραφής – έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας
• Δικαίωμα περιορισμού – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την προσωρινή ή οριστική διακοπή της επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα σας
• Δικαίωμα εναντίωσης –
o έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση
o έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ
• Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην υπηρεσία κάποιου τρίτου και
• Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.
• Δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή – έχετε δικαίωμα να καταθέσετε παράπονο εναντίον της Εταιρείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.

Η εποπτεύουσα αρχή για την Εταιρεία είναι η:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail με συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@angelsofjoy.gr ή να απευθυνθούν στην υπεύθυνο επικοινωνίας της Εταιρείας κα Μιχαέλα Κωνσταντέλλου στο τηλ. 2155257111. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων περί της ταυτότητάς σας. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει, εγγράφως, το αίτημά σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίηση του αιτούντα. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αδυνατεί να ικανοποιήσει το αίτημα, θα εξηγήσει εγγράφως τους λόγους.

Η Εταιρεία έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στην τοποθεσία www.angelsofjoy.grκαι να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παράσχετε.

Η καταχώρηση των στοιχείων του χρήστη για την παροχή υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συνεπάγεται τη συναίνεσή του χρήστη στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο Χρήστης, ωστόσο, θα καλείται να δίδει ρητώς τη συναίνεσή του για κάθε τέτοια ενέργεια.

Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο προσφέρετε εθελοντισμό και για 2 επιπλέον έτη. Μετά την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, η Εταιρεία θα διαγράψει τα δεδομένα σας εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων

Μέσα από την ιστοσελίδα μας ιστότοπους (π.χ. facebook, youtube) που δεν λειτουργούν από εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και τις πρακτικές άλλων εταιρειών και προτού περιηγηθείτε σε αυτές τις ιστοσελίδες, θα πρέπει να αναθεωρήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές τους. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στον ιστότοπό τους.

Μπορεί να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μέσω ιστοσελίδας τρίτου. Ισχύουν οι Όροι Χρήσης, η πολιτική προστασίας δεδομένων και η Πολιτική Cookies της δικής μας εταιρείας.

Κοινωνικά δίκτυα

Στην ιστοσελίδα μας δύνανται να χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα κοινωνικά plug-ins («plug-ins») των κοινωνικών δικτύων, όπως κατά κύριο λόγο το εν λόγω plug-in «Like» του μέσου κοινωνικής δικτύωσης με την ονομασία «Facebook»: το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook και το γεγονός ότι επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της Εταιρείας θα διαβιβαστεί στο Facebook, ακόμη και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook και ανεξάρτητα από το αν έχετε ενεργοποιήσει το σχετικό plug-in. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το Facebook μπορεί να συνδέσει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα με το λογαριασμό σας στο Facebook. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί «Like», αυτό θα διαβιβαστεί στο Facebook και θα αποθηκευτεί εκεί. Έτσι μπορείτε να μοιραστείτε τα «Like» που έχετε κάνει με φίλους σας στο Facebook. Η Εταιρεία δεν ασκεί καμία επιρροή επί της φύσης και της έκτασης των στοιχείων που διαβιβάζονται στο Facebook, ούτε είναι σε θέση να γνωρίζει ποια ακριβώς στοιχεία σας μεταδίδονται στο Facebook και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιεί το Facebook τα εν λόγω δεδομένα. Αν δεν επιθυμείτε το Facebook να συνδέσει την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με το λογαριασμό σας στο Facebook, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Χρήστη σας στο Facebook πριν επισκεφθείτε τον ιστοσελίδα της Εταιρείας. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το Facebook καθώς και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στις σημειώσεις απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση http://www.facebook.com/about/privacy/.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων παιδιών

Η δυνατότητα παροχής προσωπικών δεδομένων στον παρόντα Διαδικτυακό Ιστότοπο απευθύνεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

Αν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικά δεδομένα τα οποία ανήκουν σε άτομα κάτω των 18 ετών, αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό.

Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν χρήση της ιστοσελίδας της από ανηλίκους εν αγνοία των γονέων τους. Οι γονείς/ κηδεμόνες οφείλουν να είναι ενήμεροι ότι τυχόν λοιπές πληροφορίες ή στοιχεία που παρέχονται οικειοθελώς από ανήλικους – ή άλλους – στο πλαίσιο ανταλλαγών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν πρέπει να λαμβάνονται από τους ανήλικους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά. Η Εταιρεία προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, ιδίως δε αναφορικά με την υποβολή στοιχείων ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω αυτού.

Απόρρητο, Ασφάλεια Επεξεργασίας και Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται εντός της Εταιρείας και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στο προσωπικό της Εταιρείας με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση των χρηστών και ενδιαφερομένων να προσφέρουν στην Εταιρεία με το ταλέντο τους και τις ικανότητές τους. Το προσωπικό της Εταιρείας δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Η Εταιρεία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Εταιρεία χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Αποδέκτες των δεδομένων, κατόπιν νόμιμης υποχρέωσης, σύμβασης συνεργασίας ή και κατόπιν αιτήσεως – συγκατάθεσης του ίδιου του υποκειμένου των δεδομένων, είναι:

α) τρίτα πρόσωπα (όπως τράπεζες ή η ΑΑΔΕ) προκειμένου να ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα που υπέβαλε το υποκείμενο των δεδομένων στο Διαδικτυακό Τόπο της Εταιρείας για χρήση υπηρεσίας ή προκειμένου να επεξεργαστεί μια πληρωμή.

β) δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων

Σε περίπτωση γνωστοποίησης των δεδομένων αυτών, το Υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας / αίτησης.

Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία δε θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της έχει παράσχει ο Χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Περιστασιακά ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική.
Όταν κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα σας παρέχουμε εμφανή ειδοποίηση όπως αρμόζει στις περιστάσεις, π.χ. είτε με εμφανή γνωστοποίηση στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο είτεμέσω e-mail.
Συνεπώς, θα πρέπει να φροντίσετε να διαβάσετε προσεκτικά οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.