ΦΙΣΟΡΕΛΑ ΠΕΡΙΣΝΑΚΑ

ΦΙΣΟΡΕΛΑ ΠΕΡΙΣΝΑΚΑ

ΦΙΣΟΡΕΛΑ ΠΕΡΙΣΝΑΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχει σπουδάσει Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτισμό στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει παρακολουθήσει μαθήματα Επικοινωνίας και Μέσων και στο Πανεπιστήμιο του Μαυρικίοου και το Πανεπιστήμιο Zhejiang στην Κίνα. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα των Media με τίτλο ”Media and Migration/Refugee Flows”. Διαθέτει εμπειρία στον τομέα της επικοινωνιακής στρατηγικής Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και έχει σημαντική εθελοντική προσφορά σε φορείς όπως η ActionAid, PRAKSIS και η Safe Place.

Βρίσκεται στους «Αγγέλους της Χαράς» από τον Μάρτιο του 2020, ενώ από το 2021 έχει αναλάβει το τμήμα Επικοινωνίας.