Μιχαέλα Κωνσταντέλλου

Μιχαέλα Κωνσταντέλλου

Μιχαέλα Κωνσταντέλλου

Υπεύθυνη Διαχείρισης Χορηγιών και Δωρεών

Υπεύθυνη Τμήματος Εθελοντισμού - Υπεύθυνη Λειτουργιών

Έχει σπουδάσει Κοινωνική Πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει κάνει μεταπτυχιακό επάνω στη Διοίκηση της Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και εργαστήρια που αφορούν στη Διοίκηση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, στη διαχείριση εθελοντών και στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Έχει απασχοληθεί σε διάφορες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και έχει εργαστεί ως εθελόντρια σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που στηρίζουν παιδιά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άτομα με αναπηρία. Παράλληλη ενασχόληση αποτελεί η διδασκαλία της ιαπωνικής γλώσσας.

Βρίσκεται στους «Αγγέλους της Χαράς» από το 2017. Σήμερα, είναι Υπεύθυνη Λειτουργιών του φορέα, Υπεύθυνη Χορηγιών καθώς και Υπεύθυνη για το Τμήμα Εθελοντισμού.