Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλος ο σχεδιασμός του Διαδικτυακού Τόπου, www.angelsofjoy.gr, το κείμενο, τα γραφικά, τα λογότυπα, τασήματα, οι ενδείξεις, οι φωτογραφίες, τα video, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η Εταιρεία ή/ και οι δικαιοπάροχοί της ρητά δια της παρούσης επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του www.angelsofjoy.gr. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο βασισμένο στο περιεχόμενο του www.angelsofjoy.gr, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, επανεκδόσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει το Υλικό του Διαδικτυακού Τόπου ή το σχετικό με αυτόν λογισμικό, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου, να μην παραπλανήσει τρίτους ως προς την προέλευση του περιεχομένου οιουδήποτε στοιχείου του Διαδικτυακού Τόπου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από το www.angelsofjoy.gr, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του διαδικτυακού τόπου www.angelsofjoy.gr χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Οι χρήστες με τη χρήση του www.angelsofjoy.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου www.angelsofjoy.gr ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται παραπάνω. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του www.angelsofjoy.gr για να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ή της Εταιρείας.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.