Οι «Άγγελοι της Χαράς» στο Hero Next Door

Οι «Άγγελοι της Χαράς» στο Hero Next Door
14 Μάι 2021

Ευχαριστούμε το HeroNextDoor για τη φιλοξενία του! Η πρόεδρος του φορέα Ειρήνη Λεμού- Στούρτζα μιλά για το έργο που προσφέρουν οι «Άγγελοι της Χαράς» σε χώρους υγείας και κοινωνικής πρόνοιας εδώ και 10 χρόνια.

Οι Άγγελοι της Χαράς στο Hero Next Door – YouTube